Ví cầm tay Ysl khoá bạc hàng chuẩn F1 size 17cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Ví cầm tay Ysl khoá bạc hàng chuẩn F1 size 17cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Ví cầm tay Ysl khoá bạc hàng chuẩn F1 size 17cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Ví cầm tay Ysl khoá bạc hàng chuẩn F1 size 17cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Ví cầm tay Ysl khoá bạc hàng chuẩn F1 size 17cm -Giao tại Shop Đẹp102