Ví cầm tay Nữ ĐẸP 102 (màu đen, có trang trí hình mắt bồ câu)