Túi xách Vesace đinh tán limiteb màu đen hàng chuẩn F1 -Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Vesace đinh tán limiteb màu đen hàng chuẩn F1 -Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Vesace đinh tán limiteb màu đen hàng chuẩn F1 -Giao tại Shop Đẹp 102