Túi xách Versace hàng F1 size 23cm
 Túi xách Versace hàng F1 size 23cm
 Túi xách Versace hàng F1 size 23cm
 Túi xách Versace hàng F1 size 23cm