Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu
 Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu
 Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu
 Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu
 Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu
 Túi xách nữ Chanel Hobo Crocodile Super: màu xanh đen, vân da cá sấu