Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách LV tăm hàng chuẩn F1 size 28cm -Giao tại Shop Đẹp102