Túi xách Lv NVF hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Lv NVF hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102