Túi Xách Gucci Hàng Chuẩn f1 - Giá : 590.000 -Đẹp 102
 Túi Xách Gucci Hàng Chuẩn f1 - Giá : 590.000 -Đẹp 102
 Túi Xách Gucci Hàng Chuẩn f1 - Giá : 590.000 -Đẹp 102