Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102

-19% 480,000₫ 590,000₫

Mô tả


- Túi xách  Furla Metropolis chất da xước 
- size 18cm , hàng hộp from cực chuẩn 
-  khoá logo phun , bên trong lót túi có tag sắt furla 
 


 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102
 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102
 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102
 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102
 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102
 Túi xách Furla Metropolis chất da xứơc hàng chuẩn fake 1 -Giá 480.000đ - Đẹp102