Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102

-7% 700,000₫ 750,000₫

Mô tả

Thông Tin Sản Phẩm : Túi Xách Dior Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 
Size : 28cm ( 5 ô) 
Màu :
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102
 Túi Xách Dior 5 ô Kim Tuyến Đá Khoá Bạc Hàng Chuẩn f1 - Giá 700.000đ -Đẹp102