Túi xách Dior 5 ô da bóng hàng chuẩn fake - Giá 550.000đ - Shop Đẹp102
 Túi xách Dior 5 ô da bóng hàng chuẩn fake - Giá 550.000đ - Shop Đẹp102
 Túi xách Dior 5 ô da bóng hàng chuẩn fake - Giá 550.000đ - Shop Đẹp102
 Túi xách Dior 5 ô da bóng hàng chuẩn fake - Giá 550.000đ - Shop Đẹp102
 Túi xách Dior 5 ô da bóng hàng chuẩn fake - Giá 550.000đ - Shop Đẹp102