Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp
 Túi xách Charles & Keith Embellished Front Size 24cm màu đen đẹp