Túi xách Chanel Shopping da dê size 30cm hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Chanel Shopping da dê size 30cm hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Chanel Shopping da dê size 30cm hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Chanel Shopping da dê size 30cm hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102