Túi xách Chanel Nigirl hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Chanel Nigirl hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102
 Túi xách Chanel Nigirl hàng chuẩn F1 - Giao tại Shop Đẹp 102