Túi xách Chanel ngọc trai hàng chuẩn F1 Size 22cm - Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel ngọc trai hàng chuẩn F1 Size 22cm - Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel ngọc trai hàng chuẩn F1 Size 22cm - Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel ngọc trai hàng chuẩn F1 Size 22cm - Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel ngọc trai hàng chuẩn F1 Size 22cm - Giao tại Shop Đẹp102