Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da hột khoá bạc hàng chuẩn F1 size 20cm -Giao tại Shop Đẹp102