Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm
 Túi xách Chanel Classic da hạt hàng siêu cấp, màu đỏ size 25 cm