Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel classic da dê khoá bạc hàng chuẩn F1 size 30cm -Giao tại Shop Đẹp102