Túi xách Chanel boy ngọc trai hàng chuẩn F1 size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel boy ngọc trai hàng chuẩn F1 size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel boy ngọc trai hàng chuẩn F1 size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel boy ngọc trai hàng chuẩn F1 size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102