Túi xách Chanel Boy da hột hàng chuẩn F1 Size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel Boy da hột hàng chuẩn F1 Size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102
 Túi xách Chanel Boy da hột hàng chuẩn F1 Size 25cm -Giao tại Shop Đẹp102